logo
Ház Ingatlan
Ingatlanban a legnagyobb

CSOK igénylése Kaposváron

Mi is az a CSOK

Két teljesen új kormányrendelet (az eddigi CSOK rendeletként ismert 256/2011 kormányrendelet hatályát vesztette):
 • Új lakás építéséhez és vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatások (CSOK, adó-visszatérítési támogatás, háromgyermekesek otthonteremtési kamattámogatás)
  16/2016. (II.10.) Korm.rendelet
 • Használt lakás vásárlásához és bővítéséhez igényelhető Családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK)
  17/2016. (II.10.) Korm.rendelet

Milyen célokra igényelhető a CSOK?

 • 2008. július 01-jén, vagy azt követően kiadott építési engedéllyel rendelkező új, összkomfortos lakás építéséhez,
 • 2008. július 01-jén, vagy azt követően kiadott használatbavételi engedéllyel, vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező új, összkomfortos lakás vásárlásához,
 • legalább komfortos használt lakás vásárlásához,
 • legalább komfortos (vagy a bővítést követően komfortossá váló) meglévő, használt lakás bővítéséhez.
 • Otthonteremtési kamattámogatás (3 vagy több gyermekes) új lakás építése vagy vásárlása
 • Adó-visszatérítési támogatás új lakás építéséhez.(Az adó-visszatérítési támogatás az építési telek vásárlásához is igényelhető.)

A Családok Otthonteremtési Kedvezményét igényelhetik:

 • akinek vele együtt élő gyermeke van (ide értendő a magzat vagy az ikermagzat a terhesség betöltött 24. hetét követően),
 • házaspárok, élettársak vagy egyedülállók, illetve gyermeket vállaló fiatal házaspárok.

Fiatal házaspárnak azok a házastársak számítanak:
 • akiknek legalább egyike a CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában nem töltötte be a 40. életévét.

Gyermek:
 • a magzat vagy az ikermagzat a terhesség betöltött 24. hetét követően, valamint aki az igénylő eltartottja és
 • a 20. életévét még nem töltötte be,
 • a 20. életévét már betöltötte, de felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem érte el, töltötte be, vagy
 • a 20. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.
 • a kedvezmény egy gyermek után csak egy alkalommal vehető igénybe, ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybevett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást is.

Gyermekvállalás:

 • Korábban igénybe vett megelőlegezett támogatás esetén fiatal házaspár akkor vállalhat gyermeket, ha a korábbi gyermekvállalás teljesült.
 • Gyermekvállalás teljesítésének kezdete:
  • építésnél/bővítésnél használatbavételitől számított
  • vásárlásnál támogatási szerződés keltétől

CSOK összege:

 • A CSOK összegét csökkenteni kell a már korábban kapott vissza nem térítendő támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön összegével.

Személyi feltételek:

A támogatás igénylésekor a személyi feltételeknek is eleget kell tenni, ezek valamelyikének nem teljesülése esetén a CSOK nem igényelhető.
 • A támogatást igénylők egyikének sem lehet az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása, melyet mindkét félnek igazolnia kell.
 • TB biztosított jogviszony: 1 vagy 2 gyermek után járó támogatás igénybevétele esetén legalább 180 napja folyamatosan - melyben maximum 30 nap megszakítás lehet.
 • TB biztosított jogviszony: 3 gyermek után járó támogatás igénybevétele esetén 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy legalább 2 éve folyamatosan – melyben maximum 15 nap megszakítás van.
 • Fontos, hogy a 2 éves időszak számítása során a családi otthonteremtési kedvezmény igénylését megelőző 180 napos időtartamnak jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie, melybe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő nem számít bele.
 • Házastársak vagy élettársak esetén elegendő az egyik félnek igazolnia.
 • Külföldi biztosítási időszak is elfogadható.
 • Az igénylő és házastársa büntetlen előéletű, vagy a jogszabályban meghatározott bűncselekmény tekintetében a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült melyet érvényes erkölcsi bizonyítvány bemutatásával igazolni kell.
 • Korábban igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú támogatás visszafizetésére nem kötelezték
 • A támogatással érintett ingatlanban csak a támogatott személyek/igénylők szerezhetnek tulajdont.

Tárgyi feltétel:

A lakhatás feltételeinek megfelelő lakóház vagy lakás
 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel, fürdővel és WC-vel,
 • közműves villamos energiaszolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel (jogszabályban foglalt kivétellel)
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással (jogszabályban foglalt kivétellel)
rendelkezik.

Új lakás:

 • az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, (ideértve a tanyán található lakóépületet is)
 • tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor, ha legalább két új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező újabb lakás jön létre.
 • Nem kell vizsgálni:
  • a meglévő lakástulajdonon kívül
  • az 5 éven belül értékesített ingatlan sem
 • Használt lakásnál:
 • vizsgálni kell továbbra is meglévő lakástulajdont, de a következő szempontok szerint lehet lakástulajdona:
  • Lakáscsere esetén csereszerződés tárgyát képező ingatlan
  • Bővítés esetén a bővíteni kívánt lakás
  • Ha az igénylőnek más ingatlanban legfeljebb 50% tulajdoni hányada van
  • Ha az igénylőnek van lakástulajdona és az haszonélvezettel terhelt (független tulajdoni hányad mértékétől, 2016.02.11. előtt alapított szerződéses haszonélvezet vagy dátumtól független jogszabályon alapuló haszonélvezet lehet)
  • az 5 éven belül értékesített lakástulajdon beforgatási kötelezettség továbbra is szükséges.